Boek uw vakantie

Juridische vermeldingen

Camping maeva Respire Domaine Les Oréades*****
602 Chem. de Sabas
40 460 Sanguinet
Tél. 05.58.78.60.79
Siret : 43437389000012
Email : contact@www.domainelesoreades.com

De website is exclusief eigendom van het bedrijf ID2vacances
Het bezoeken van de website www.domainelescarrelets.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de gebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.
De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de website persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit handvest door de internetgebruiker, kan hij/zij civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Inhoud van de website

De website wordt beheerd door het bedrijf ID2vacances.
De website presenteert de activiteiten van het bedrijf ID2vacances.

 

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf ID2vacances wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op de website www.www.domainelesoreades.com kunnen voordoen en leiden tot verlies van gegevens of onbeschikbaarheid van de toegang tot de daarop geproduceerde informatie.
De op de website www.www.domainelesoreades.com aanwezige elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking van internetgebruikers gesteld zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend.
De aanwezigheid van links met hypertekst aanwezig op de website www.www.domainelesoreades.com, ongeacht of de toestemming van het bedrijf ID2vacances al dan niet eerder werd verkregen, is geen reden tot gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen haar en de eigenaars van de andere websites, wat betreft de inhoud van de websites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen.
Het bedrijf ID2vacances kan de volledigheid en juistheid van de informatie op de website www.www.domainelesoreades.com niet garanderen. Evenmin kan zij de afwezigheid van wijziging door derden (inbraak, virus) garanderen.
Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de website www.www.domainelesoreades.com. Behalve in het geval van grove nalatigheid van het bedrijf ID2vacances, kan zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op de website www.domainelescarrelets.com is geplaatst

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het geheel van de informatie aanwezig op de website www.www.domainelesoreades.com evenals het gebruik dat ervan wordt gemaakt, zijn uitsluitend aan het Franse recht onderworpen. Alleen de rechtbanken binnen de jurisdictie van het gerechtshof van Montpellier zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website www.domainelescarrelets.com.